Grattis regeringen - grattis Svenska elkunder.

Regeringen tagit intryck av kraven på timmätning som kommer från oss enskilda konsumenter och från olika organisationer.
Torsdagen den 16 februari presenterade it- och energiminister Anna-Karin Hatt lagrådsremissen "Timmätning för aktiva elkonsumenter".
Denna remiss är ett stort steg framåt för svenska elkonsumenter. Har du som många andra, krävt timmätning av ditt elbolag via denna sajt är du en av alla som påskyndat detta.

Det slutliga beslutet kom i juni 2012. Då faställdes att det ska vara möjligt att ansöka om timmätning från 1 oktober 2012.
Nätbolagen har på sig fram till 1 april 2013 att lösa det tekniskt

Lagrådsremissen och ett pressmeddelande kring denna finns på storumanenergi.se
Riksdagens beslut och fakta kring detta finns på riksdagen.se

Sänk elkostnaden och spar miljön.

Med timmätning kan du sänka dina elkostnader med ca 20%.
Elpriset varierar över året, men framförallt är det stora variationer under dygnet.
Dyrare på dagen och billigare på natten. Med timmätning och timdebitering betalar du det gällande priset vid konsumtionstillfället. Du kan alltså genom att styra din förbrukning påverka ditt
totala elpris.
L äs mer om timmätning och elavtal som stödjer timmätning på storumanenergi.se

 

klocka